Question

Hive

O projekte


Cieľom projektu je pokračovanie v budovaní infraštruktúry pre podporu spolupráce pri identifikovaní základného učiva viazaného pre konkrétne kvalifikácie z národnej sústavy kvalifikácií, jeho zdieľanie, používanie, integráciu do existujúceho procesu vzdelávania tak aby táto integrácia umožnila podporiť rozvoj vedomostí, zručností a návykov pre väčšie skupiny.

O tíme


Sme partia siedmich kamarátov, ktorí spolupracuje na výzvach, ktoré nám táto škola a živothádžu pod nohy od prvého cvičenia. Sme zohratí, rešpektujeme a dopĺňame sa, priproblémoch vieme vždy nájsť kompromisy a hlavne nás nezastavia žiadne prekážky. Na tomto projekte sa k nám pripojil náš vedúci Ing. Ján Lang, PhD. Kontaktovať nás môžete na [email protected]

Peter

Peter Benc

Frontend dizajnér and developer

Miro

Miroslav Borecký

Frontend dizajnér and developer

Gregor

Gregor Benčať

Backend developer

Pali

Pavol Šoltés

Frontend developer a scrum master

Jakub

Jakub Bista

Projektový manažér

Riso

Richard Šmajda

Frontend developer

David

Dávid Baláž

Backend developer

Jan

Ing. Ján Lang, PhD.

Vedúci projektu

Plán práce


 • Oboznámenie sa s témou projektu

  Prvotné oboznámenie sa s témou, naše nápady a pripomienky

 • Product Backlog

  Prvý nástrel funkčných a nefunkčných požiadaviek, diskusia o nich, user stories. Využitie produktu

 • Začiatok šprintu 1

  Ohodnotenie product backlogu story pointami, vybratie a rozdelenie prvých úloh

 • Ukončenie šprintu 1 a začiatok šprintu 2

  Zhodnotenie úspešnosti šprintu, prehodnotenie product backlogu, začiatok šprintu 2

 • Ukončenie šprintu 2 a začiatok šprintu 3

  Zhodnotenie úspešnosti šprintu, prehodnotenie product backlogu, začiatok šprintu 3, pomalé ukončovanie refaktoru, začiatok práce na nových featurach

Zápisnice


Retrospektívy


Metodiky


Dokumentácie k riadeniu